ascendo strona główna
 


 

DLA FIRMY || motywowanie pracowników | szkolenia dla nauczycieli |

 MBTI Myers-Briggs Type Indicator

MBTI wykorzystywany jest w badaniach rozwojowych. Opisuje różnice w funkcjonowaniu ludzi w organizacji zakładając, że nie ma złych i dobrych typów, a są odmienne i ważne w budowaniu organizacji. MBTI pozwala zrozumieć różnorodność i docenić  oraz efektywnie korzystać z tych różnic w praktyce zawodowej. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na źródła wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych. MBTI pomaga odkryć, co motywuje pracownika, pomaga  identyfikować jego mocne strony oraz potencjalne drogi rozwoju.

MBTI pozwala rozpoznać unikalne właściwości pracownika oparte na czterech obszarach opisujących:

 • W jaki sposób preferuje się zbieranie i ogniskowanie uwagi (ekstrawersja i introwersja)?

 • Jaki rodzaj informacji preferujesz i jakiemu ufasz (poznanie i intuicja)?

 • W jaki sposób podejmuje się decyzje (myślenie i odczuwanie)?

 • Jaki preferuje się sposób radzenia sobie z otaczającym światem,
  jaki jest preferowany styl życia (osądzanie i obserwacja)?

Kombinacje tych obszarów pozwalają na wyłonienie 16 typów pracowników.

 

Warsztat z MBTI

Na warsztacie dowiesz się, jak budujesz relacje ze współpracownikami, Klientami. Warsztat pozwoli rozszyfrować dlaczego w relacjach z innymi działamy w ten a nie w inny sposób. Poznamy swój styl funkcjonowania z ludźmi oraz związane z tym możliwości i zagrożenia. Warsztat poprzedzony jest wypełnieniem przez uczestników testu MBTI.

Cel szkolenia

Lepsze poznanie swojego funkcjonowania w relacjach biznesowych.

Ramowy program szkolenia

 • Różnice w codziennym funkcjonowaniu ludzi w ujęciu testu MBTI
 • Moje właściwości w ujęciu testu MBTI
 • Moje relacje między ludźmi w ujęciu testu MBTI
 • Wykorzystanie możliwości płynących z wiedzy o własnych mocnych i słabych stronach w relacjach z ludźmi
 • Kierowanie rozwojem relacji biznesowych

Organizacja warsztatu

Warsztat trwa 6 godzin.  Warsztat prowadzony jest metodami aktywnymi obejmującymi ćwiczenia, scenki, analizę przypadku, dyskusję. Warsztat może być zorganizowany dla zespołu, współpracujących ze sobą pracowników lub dla kierowników zespołów.


Informacje na temat testu i warsztatu:
+48 602 707 259
kontakt@ascendo.pl

zapraszam
Agnieszka Nieznańska-Cwynar

 

Opisy pozostałych testów:

Wspieramy rozwój kompetencji biznesowych realizując również:

 
 

copyright Ascendo (c) 2009
design: amarante.pl

na górę | poprzednia strona

Strona główna | O nas | Zespół | Aktualności | Realizacje | Partnerzy | Linki | Kontakt
DLA FIRMY - motywowanie pracowników - szkolenia dla nauczycieli
DLA RODZINY - umiejętności wychowawcze - szkolenia indywidualne - coaching dla rodziców
DLA CIEBIE - warsztaty rozwojowe - konsultacje zawodowe dla kobiet - coaching życiowy