ascendo strona główna
 


 

DLA RODZINY || coaching dla rodziców | warsztaty umiejętności wychowawczych

 Jak mówić, aby dzieci słuchały,
    jak słuchać, aby dzieci mówiły

„Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym rodzice potrafią zrozumieć, że każdy moment i każde doświadczenie - nawet to, które wydaje się dorosłym błahe i nieważne - mają swój udział w kształtowaniu umysłu i charakteru dziecka”
(G. Mac Donald)

 

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w warsztacie umiejętności wychowawczych opracowanych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w oparciu o koncepcje wychowawcze A. Faber, E. Mazlish, T. Gordona.
Warsztat ma na celu pomoc rodzicom w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności komunikacyjnie, co poprawia relację nie tylko z dziećmi, lecz z wszystkimi osobami.

 

Program warsztatu podzielony jest na następujące obszary:

Jak stawiać i przestrzegać granic

- jak jasno postawić dziecku granice, żeby czuło się bezpiecznie,
- jak wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane.

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami

- jak rozpoznawać, akceptować i radzić sobie ze smutkiem dziecka, jego złością, rozpaczą, euforią ,
- jak pomóc dziecku, żeby radziło sobie z własnymi uczuciami.

Jak zachęcać dziecko do współpracy

- jak motywować dziecko do współdziałania.

Co zamiast karania

- czy i jak karać dziecko,
- jak zamiast karania modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka.

Jak rozwiązywać problemy i konflikty

- jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty,
- jak wspólnie znajdować rozwiązania bez pokonanych.

Jak zachęcać do samodzielności

- jak zrezygnować z zaborczości i uzależnienia od siebie,
- jak rozwijać umiejętność podejmowania decyzji i wspierać proces usamodzielniania się dziecka.

Jak uwalniać dziecko od grania ról

- jak sprawić, żeby nasze dziecko uwierzyło w siebie,
- jak uwolnić dzieci od grania narzucanych mu w domu i szkole ról.

Jak chwalić i zachęcać

- jak znaleźć w dziecku to, co najlepsze,
- jak je konstruktywnie chwalić by budować w nim realne poczucie własnej wartości.

 

Organizacja warsztatu

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach.
Cykl obejmuje 10 spotkań, po 2,5 godziny, raz na tydzień.
Każde spotkanie poświęcone jest konkretnemu zagadnieniu.

 

Informacje na temat ceny, warunków odpłatności oraz terminów najbliższych zajęć znajdują się w aktualnościach.

 

Kontakt w sprawie warsztatu i zapisy

+48 501 20 4444
kontakt@ascendo.pl

zapraszam
Aneta Mazurkiewicz

 

Zobacz opisy pozostałych warsztatów umiejętności wychowawczych...

 

 
 

copyright Ascendo (c) 2009
design: amarante.pl

na górę | poprzednia strona

Strona główna | O nas | Zespół | Aktualności | Realizacje | Partnerzy | Linki | Kontakt
DLA FIRMY - motywowanie pracowników - szkolenia dla nauczycieli
DLA RODZINY - umiejętności wychowawcze - szkolenia indywidualne - coaching dla rodziców
DLA CIEBIE - warsztaty rozwojowe - konsultacje zawodowe dla kobiet - coaching życiowy