ascendo strona główna
 


 

 Zespół

Aneta Mazurkiewicz

coach, trener, psychoterapeuta

Założycielka i współwłaścicielka Ascendo. Zarządza obszarem dotyczącym rodziny w Ascendo. Psycholog społeczny, oprócz studiów z psychologii ukończyła studia z marketingu i z filozofii.

Jest psychoterapeutą (absolwentką Laboratorium Psychoedukacji), certyfikowanym coachem (ICC) oraz certyfikowanym trenerem szkoleń metodą Faber & Mazlish (CMPPP). Ma kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku menedżerskim w dziale marketingu w branży teleinformatycznej. Od kilku lat prowadzi również zajęcia rozwojowe dla rodziców, dzieci, a także dla pracowników, łącząc kompetencje rodzinne z biznesowymi. Prowadzi coaching menedżerski a także coaching dla rodziców. Koncentruje się na programach szkoleniowych doskonalących i rozwijających umiejętności osobiste i wychowawcze, budujących równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest systemowa terapia rodzin. Jest mamą Wojtka.

 

Dr n. hum. Anna Porębowicz-Dörsmann

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z zakresu terapii rodzin i małżeństw oraz studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Wykształcenie terapeutyczne uzyskała podczas 4-letniego kursu w podejściu humanistycznym w Szkole Psychoterapii INTRA, akredytowanej przez PTP.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Neurologii w Józefowie.  Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z parami zgłaszającymi trudności relacyjne i seksualne, prowadzi również terapię indywidualną i rodzinną, ma dobry kontakt z młodzieżą.

 

Marta Wijas

trener, psycholog, psychoterapeuta

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (5 lat opieki merytorycznej nad ośrodkami przedszkolnymi w projekcie zainicjowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. A. Komenskiego), nauczycielami (trener w projekcie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji) oraz rodzicami. Specjalizuje się w treningach kompetencji miękkich (komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie z konfliktami, zarządzanie stresem), treningach umiejętności wychowawczych, szkoleniach TtT (train the trainers) - rozwijających umiejętności pracy z grupą (proces grupowy, sytuacje trudne, metody prowadzenia szkoleń), coachingu oraz szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego. Interesuje się ideą edukacji demokratycznej i nowoczesnymi metodami nauczania. Zrealizowała ponad 2000 godzin treningów i szkoleń. Ukończyła psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Szkołę Pychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET, Szkołę Analizy Transakcyjnej, szkolenie dla realizatorów Szkoły Rodziców i Wychowawców cz I i cz II. Ma dwoje dzieci.

 

Ascendo zrzesza doradców, trenerów i coachów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; praktyków, świetnie przygotowanych merytorycznie w swoich specjalnościach. Przekłada się to na bogactwo, skuteczność i nowatorstwo proponowanych przez nas rozwiązań. Rozwijamy innych, ale i sami jesteśmy przykładem stałego rozwoju. Nieustannie doskonalimy się w zakresie swoich specjalności. Nasza praca to nasza pasja

 

Współpracują z nami

Anna Jakowska

trener emisji głosu

Polonistka i lituanistka, trener (Fundacja Edukacja dla Demokracji), coach (Szkoła Coachów Trop).

Z Ascendo współpracuje jako trener emisji głosu. Śpiewem zajmuje się od kilkunastu lat prowadząc szkolenia z emisji głosu i śpiewu tradycyjnego oraz śpiewając z dwoma zespołami folkowymi. Współpracując z organizacjami szkoleniowymi prowadziła szkolenia z emisji głosu dla menedżerów, trenerów, nauczycieli oraz dla wszystkich, dla których głos jest narzędziem pracy.

Przez kilka lat prowadziła zajęcia dla młodzieży. Jest też wiceprezesem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód, koordynatorem projektów edukacji rozwojowej oraz projektów rozwoju lokalnego, wspierania wolontariatu i wymiany młodzieży. Ma duże doświadczenie w pracy w środowisku organizacji pozarządowych również jako tłumaczka, redaktorka, koordynator projektów  informacyjnych, edukacyjnych i wydawniczych.

 

 

 
 

copyright Ascendo (c) 2018

na górę | poprzednia strona

Strona główna | O nas | Zespół | Aktualności | Realizacje | Partnerzy | Linki | Kontakt
DLA FIRMY - motywowanie pracowników - szkolenia dla nauczycieli
DLA RODZINY - umiejętności wychowawcze - szkolenia indywidualne - coaching dla rodziców
DLA CIEBIE - warsztaty rozwojowe - konsultacje zawodowe dla kobiet - coaching życiowy