Rodzicom, którzy zamiast warsztatowej, wolą pracę indywidualną, proponujemy indywidualne szkolenia rodzicielskie. Program takiego szkolenia powstaje w odpowiedzi na problemy wychowawcze zgłoszone przez rodzica podczas rozmowy konsultacyjnej.

Ze względu na program zajęć dopasowany do potrzeb uczestnika, jest to najefektywniejsza forma pracy i najskuteczniejszy sposób wprowadzania zmian w systemie wychowawczym. W szkoleniu może brać udział jeden z rodziców lub oboje.

Czas trwania szkolenia oraz jego koszty są uzależnione od zgłoszonych przez Klienta potrzeb i ustalane indywidualnie.