Wspieramy rodziców w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do wykonywania najbardziej odpowiedzialnej pracy, jaką jest wychowanie dziecka. Dbamy o relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami tak, aby stały się bliższe, cieplejsze i satysfakcjonujące dla obu stron.

Gdy dotychczasowe metody zawiodły, a płacz i krzyk Twojego dziecka to sposób na wszystko lub gdy po prostu chcesz być lepszym rodzicem i wypracować swój własny styl wychowawczy, zapraszamy na warsztaty:

Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci mówiły

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w warsztacie umiejętności wychowawczych opracowanych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN w oparciu o koncepcje wychowawcze A. Faber, E. Mazlish, T. Gordona.
Warsztat ma na celu pomoc rodzicom w budowaniu zdrowej, pełnej miłości i szacunku relacji z dzieckiem przy jednoczesnym przekazywaniu dziecku norm, zasad i poszanowania dla granic. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności komunikacyjnie, co poprawia relację nie tylko z dziećmi, lecz z wszystkimi osobami.

Program warsztatu podzielony jest na następujące obszary:

Jak stawiać i przestrzegać granic

– jak jasno postawić dziecku granice, żeby czuło się bezpiecznie,
– jak wyrażać oczekiwania i ograniczenia tak, aby były przez dziecko respektowane.

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami

– jak rozpoznawać, akceptować i radzić sobie ze smutkiem dziecka, jego złością, rozpaczą, euforią,
– jak pomóc dziecku, żeby radziło sobie z własnymi uczuciami.

Jak zachęcać dziecko do współpracy

– jak motywować dziecko do współdziałania.

Co zamiast karania

– czy i jak karać dziecko,
– jak zamiast karania modyfikować niepożądane lub nieodpowiednie zachowania dziecka.

Jak rozwiązywać problemy i konflikty

– jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty,
– jak wspólnie znajdować rozwiązania bez pokonanych.

Jak zachęcać do samodzielności

– jak zrezygnować z zaborczości i uzależnienia od siebie,
– jak rozwijać umiejętność podejmowania decyzji i wspierać proces usamodzielniania się dziecka.

Jak uwalniać dziecko od grania ról

– jak sprawić, żeby nasze dziecko uwierzyło w siebie,
 jak uwolnić dzieci od grania narzucanych mu w domu i szkole ról.

Jak chwalić i zachęcać

– jak znaleźć w dziecku to, co najlepsze,
– jak je konstruktywnie chwalić by budować w nim realne poczucie własnej wartości.

Organizacja warsztatu

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, ćwiczenia, praca w grupkach.
Cykl obejmuje 10 spotkań, po 2,5 godziny, raz na tydzień. Koszt cyklu 10 spotkań to 850 pln.
Każde spotkanie poświęcone jest konkretnemu zagadnieniu.