Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par w nurcie psychodynamicznym,
specjalizuję się w metodzie ISTDP.
Psychoterapię prowadzę w ramach Ośrodka Psychosfery.

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) 

to stosunkowo nowy nurt w psychoterapii, który rozwija się począwszy od lat 60-tych ubiegłego wieku w Kanadzie, USA i krajach Europy Zachodniej, a od kilku lat także w Polsce. Jestem jedną z pierwszych osób w Polsce, która ukończyła międzynarodowe szkolenia uprawniające do pracy w tym podejściu.


ISTDP to terapia:

> intensywna, ponieważ w możliwie najkrótszym czasie pracujemy nad tym, by pacjent mógł doświadczyć swoich emocji
> krótkoterminowa, ponieważ znaczące efekty i zmiany psychologiczne można uzyskać w stosunkowo krótkim czasie
> dynamiczna, ponieważ zajmuje się nieświadomymi procesami i konfliktami wewnątrzpsychicznymi, które są przyczyną zaburzeń.

Skuteczność ISTDP jest poparta licznymi badaniami naukowymi. Teoretyczne podstawy tej metody oparte są na założeniach psychoanalitycznych i teorii przywiązania Johna Bowlby’ego oraz zintegrowane ze współczesna wiedzą neurobiologiczną. Metoda może być z powodzeniem stosowana w przypadku większości zaburzeń, w których wskazane jest leczenie psychoterapią.

Efektem udanej terapii jest:
> ustąpienie dokuczliwych objawów
  (np. lękowych, somatycznych, depresji, natręctw)
> zrozumienie przez pacjenta, w jaki sposób sam sobie wyrządza krzywdę  i świadome zatrzymanie autodestrukcyjnych procesów
> zdolność do pełnego doświadczania własnych pragnień i uczuć.

Przebieg terapii ISTDP:

> sesja wstępna (2-3 godz.), która potwierdza przydatność tej metody dla danego pacjenta
> kolejne spotkania (1,5 godz.) – w trybie raz na dwa tygodnie.

Dodatkową zaletą tej metody jest możliwość elastycznego grafiku spotkań. Można je organizować częściej lub rzadziej, w zależności od możliwości czasowych pacjenta (np. sesje dłuższe niż 1,5 godziny w dłuższych odstępach czasowych).